Priser

Swedish Film Licens – Pris
Swedish Film Licens medger framförande av filmer i format VHS/DVD/BluRay, utgivna på köp- eller hyrmarknaden i Sverige, samt köpta/hyrda/lånade av en av filmbranschen godkänd återförsäljare.

Licensavtalet medger även framförande av digitala filmer (nedladdade- eller streaming-filer), via en legal, och av filmbranschen godkänd, tjänst (download eller streaming) avsedd och riktad mot den svenska marknaden.

Ovan beskrivna produkter är avsedda att visas endast i privata sammanhang, men blir genom Licenssamarbetet tillåtna att visas inom verksamheter vilka omfattas av det Institutionella rättighetsområdet.

 

Kostnader – Årslicens

 

Nivå Antal personer SwF-Licens helår
1 1-49 st. 2 175 kr
2 50-99 st. 2 725 kr
3 100-299 st. 4 575 kr
4 300-599 st. 8 525 kr
5 600-999 st. 16 500 kr
6 1 000-2 999 st. 27 500 kr
7 3000 + Offert

Licenskostnad för en enstaka filmvisning

Antal personer Kostnad/visningstillfälle
1-49 st. 550 kr
50-99 st. 990 kr
100-149 st. 1 490 kr
150-199 st. 1 990 kr
>200 Offert

SwF-Licens helår, avser Licenskostnad för ett (1) helt kalenderår och en (1) visningsplats. Betalning utgår endast för den kvarvarande tiden av det aktuella året. Summan avgörs av den tidpunkt på året då avtal ingås. Samtliga priser är angivna exklusive moms.