Specialvisningar

Öppna filmvisningar med biljettförsäljning

Till skillnad mot s.k. Institutionella Filmvisningar, kan du under vissa förutsättningar, erbjuda filmvisningar till allmänheten och du kan dessutom skapa intäkter genom att sälja biljetter. Det förutsätter dock att du inte är en registrerad biograf.

För information och filmbeställning kontakta:
Jenny Wallheimer
Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se


Utomhusvisningar

Vi kan även hjälpa dig med filmvisningar under festvaler, events, stadsfester, utomhusvisningar, drive-in mm.
Kontakta Jenny Wallheimer, Jenny.Wallheimer@swedishfilm.se


Prislistor

Swedishfilms öppna visningar
Aktuell prislista

Swedishfilms skapar känslor
Aktuell prislista